ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden  Heemstede Loop 2019

Klik hier om te downloaden.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: Heemstede Loop
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
  4. Organisatie: de rechtspersoon (in deze Stichting SportSupport Kennemerland {eventueel in samenwerking met}) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2 Deelname

2.1       De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk 28-10-2018  volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord  is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2       Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan in het volgende kalenderjaar plaats.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1       Deelnemen aan het evenement is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
3.2       De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
3.3       De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 4 Restitutie inschrijfgelden

4.1       Indien het evenement door overmacht (overheidsbesluit of extreme onverantwoorde weersomstandigheden) op het laatste moment moet worden afgelast, dan zal geen             restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Deelnemers houden recht op eventueel bestelde t-shirts en andere bestelde goederen.
4.2       Restitutie van het inschrijfgeld vanwege annuleren door de deelnemer is in geen enkel geval mogelijk.
4.3       Het deelnamebedrag van het/de geannuleerde bedrijventeam(s) wordt volledig in rekening gebracht.
4.4       a. Overdracht van startbewijzen is mogelijk door dit uiterlijk vóór 09.00 uur de maandag voor de Heemstede Loop via de link bij bevestiging van inschrijving te wijzigen.
4.5       Indien het evenement na de start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd     c.q. afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Artikel 5 Inschrijvingsprocedure

5.1       Inschrijving voor individuele deelname is mogelijk via de website www.heemstedeloop.nl
Betaling geschiedt via IDeal.
5.2       Inschrijving voor bedrijventeams is mogelijk via www.heemstedeloop.nl. Bedrijven krijgen een factuur toegestuurd. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen en dient voor aanvang van het evenement voldaan te zijn.
5.3       Na ontvangst van de online inschrijving ontvangt u een e-mail als bevestiging.

Artikel 6 Portretrecht

De deelnemer gaat akkoord met het mogelijk gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.

 Artikel 7 Persoonsgegevens

De deelnemer gaat akkoord met het opnemen van de ingevulde gegevens in het bestand van de organisatie. De organisatie verplicht zich tot de wettelijk regels omtrent bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het publiceren van de uitslagen op internet en het verzorgen van mailings. De deelnemer heeft bij het ontvangen van de individuele mailings de mogelijkheid zich uit te schrijven.

Artikel 8 Loopreglement

8.1       Het evenement wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.
8.2       Het evenement staat alleen open voor hardlopers.
8.3       De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen.
8.4       De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvak aanwezig te zijn.
8.5       De gelopen netto tijd zal worden bepaald door het tijdwaarnemingsysteem van Racetimer.
8.6       De deelnemer dient zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te     houden. Hij moet als deelnemer herkenbaar zijn.
8.7       Het is verplicht het startnummer, voorzien van ingebouwde chip, op de borst te dragen.
8.8       Na het vertrek van de laatste startgroep is het voor laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.
8.9       Het deelnemen van wheelers of deelnemers met kinderwagens, rollators en huisdieren is niet toegestaan in verband met de veiligheid.
8.10     De deelnemer dient zijn persoonsgegevens op de achterzijde van het startnummer volledig in te vullen. In geval van calamiteiten kan de organisatie zo optimaal mogelijk handelen.
8.11     Het evenement heeft vastgestelde tijdslimieten. Om in de uitslagen te worden opgenomen en deel uit te blijven maken van het deelnemersveld dienen de deelnemers binnen de volgende tijdslimieten de finishlijn te hebben gepasseerd; 5 km 45 minuten, 10 km 90 minuten
8.12     Voor deelname aan het evenement gelden de volgende leeftijdsgrenzen; 5 km vanaf 10 jaar, 10 km vanaf 12 jaar
8.11     In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Artikel 9 Reglement

De deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.

27 oktober 2019

Social Media

Volg ons op Facebook en Twitter voor alle actuele informatie. Pinterest voor foto’s en op Youtube voor films

Schrijf je nu in!

INDIVIDUEEL

BEDRIJVENLOOP

Logo HSL 2017

SportSupport
Gemeente Heemstede
Les Petits
Nieuw Groenendaal
HBC
RSM
Run2Day
SRO